Навчальний процес

§         Навчальний процес на підготовчих курсах органічно поєднується з профорієнтаційною роботою, що дозволяє майбутнім абітурієнтам усвідомлено обирати професію і краще адаптуватися до вимог і програм вищої школи.

§         Навчальний процес на підготовчих курсах проводиться за єдиними базовими програмами, узгодженими з програмами для вступників до вищих навчальних закладів України, які враховують специфіку вимог зовнішнього незалежного тестування.

§         Навчання відбувається у вигляді теоретичних і практичних занять, тренувальних тестувань та самостійної роботи під керівництвом викладачів. Тренувальні тести складено згідно з вимогами Українського центру оцінювання якості освіти до змісту та структури тестів, кількості завдань, складності та часу їх виконання, принципів оцінювання знань. Такий підхід дозволяє вступнику призвичаїтися до форми та змісту завдань ЗНО з кожного предмета і відпрацювати тактичні прийоми раціонального використання часу та оптимальної поведінки під час ЗНО

§         На підготовчих курсах здійснюється підготовка з української мови, біології, хімії та фізики за формами навчання:

      – очна (для місцевих слухачів), тривалість – 3 міс., 6міс..

      – очна з елементами дистанційного навчання (для абітурієнтів з іншої місцевості, очні заняття відбуваються у період шкільних канікул).

§         Навчальний процес здійснюється згідно з навчальним планом, який визначає: назви дисциплін, нормативний обсяг годин для вивчення, кількість та засоби контролю.

§         Після закінчення навчання на підготовчих курсах, слухачі проходять підсумкову атестацію (тестування).

§         У підготовчому відділенні після закінчення підготовчих курсів та успішної здачі підсумкової атестації слухачу видається довідка, яку слухач подає разом з сертифікатами УЦНОЯО до Приймальної комісії БДМУ у відведені для прийому терміни.

§         При однаковій кількості конкурсних балів переважне право на зарахування мають  випускники   підготовчого  відділення БДМУ.